lørdag 3. juli 2010

MargBoks dramatikkantologi


En av de få store dramatikkantologier fra fjoråret kom ut på MargBok forlag. Det er boka Sceneskrift som nå er omtalt på Dramatikerforbundets nettsider. Boka er en manifestasjon av 8 dramastykker som ble fremført 21.februar 2009 og boka er uten sidestykke i så måte. Omtalen i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift kan leses på Dramatikkforbundets nettsider. Boka kan kjøpes i enhver bokhandel, samt bestilles direkte fra forlaget.
Forøvrig er boka spekket med godt bildestoff - ei dramatikkbok i ekte coffeetableformat!
Les stykkene skrevet av Erling Kittelsen, Einar Schwenke, Liv Aakvik, Kari Saanum, Kari Bunæs, Lene E. Westerås, Angela Hagen og Ingeborg Eliassen. Boka er redigert av ringreven Jens Harald Eilertsen og med bilder av teaterfotograf Leif Gabrielsen.
Og her kan du høre hva dramatikerne selv sier om arbeidsprosessene.