mandag 28. juni 2010

Gjendiktningsserien: MargsMarginale


Poesi er smalt, sies det. Javel.
Noen ganger er det til og med så smalt at det ikke finnes en egen ordning i Kulturrådets innkjøpsordning for slik skrivekunst. Den svenske poeten og samtidskunstneren Bruno K. Öijer ble nettopp tildelt Doblougprisen for sitt forfatterskap. Og for første gang på norsk kan man nå lese han i egen bok, gjendiktet av poeten Morten Wintervold. Innkjøpsordninga for nordisk poesi finnes ikke lengre. Dette vil i praktiken si at denne utgivelsen ikke vil være å finne i norske biblioteker, med mindre man har en oppegående bibliotekar som kjenner sin besøkelsestid og kjøper inn Öijer på eget budsjett. Heldigvis finnes det noen av disse. Oppfordringen til deg som leser vil være å påvirke gjennom aktivt å etterlyse nyere nordisk poesi i norske gjendiktninger - på ditt lokale bibliotek.

Men MargBok tør å satse på poesi whatsoever og gjennom serien MargsMarginale presenterer vi poeter som tidligere kun har vært å finne på festivaler og i tidsskrift i Norge.
Franske Suzanne Doppelt gjendiktes av Thomas Lundbo.
Japanske Shuntaro Tanikawa gjendiktes av poet og professor i skrivekunst Liv Lundberg.

Les forøvrig mer om utgivelsene og om abonnementsordningen her.
Takk til det svenske kulturrådet for støtten til Brunos bok.
Bøkene kan forøvrig kjøpes i enhver bokhandel eller bestilles på margbok@gmail.com.

Serien vil bli behørlig presentert på en perle av en festival i Olav H. Hauges rike, Hardanger, nærmere bestemt Ulvik poesifestival i september.
God lesing!